Slovakia

Kodys Slovensko company logo

KODYS Slovensko, s.r.o.
Sliačska 2
831 02 Bratislava 3 - Slovakia
e-mail: info@kodys.sk
phone: +421 2 4341 3103
www.kodys.sk

KODYS SLOVENSKO® Ltd. is providing end-to-end AI solutions to increase performance, efficiency and productivity within the enterprise, reduce costs and realize competitive advantage. We provide standard solutions and services from capturing data through best-in class, ruggedized barcode and RFID scanners and mobile computing systems, moving the data via wireless infrastructure, and managing the data with mobility software solutions. Market expertise includes retail, wholesale distribution, transportation and logistics, manufacturing, healthcare, government and security.


Dlhodobé skúsenosti a prístup k najmodernejších technológiám zberu, prenosu a spracovania dát nám umožňujú vytvárať komplexné aplikačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinášajú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek. Špecifické potreby zákazníkov vyžadujú individuálny prístup ku každému riešeniu. Pomocou dôkladnej analýzy potrieb a požiadaviek klienta sme schopní pripraviť konkrétne riešenia šité na mieru. Každý vyvíjaný systém je unikátny s možnosťou ďalšieho rozširovania a jeho súčasťou je odborné zaškolenie užívateľov a neustála technická podpora.